Maden Yatağı

WikiJeo sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Maden Yatağı, iyi tanımlanmış bir Maden Zuhuru'dur (test edilmiştir ve yeterli büyüklük ve kalitede olduğu tespit edilmiştir), ve belirli bir zamanda işletilmesi (yani çıkarılması) ve bir karla işlenmesi mümkündür. Maden Yatağı terimi operasyonel olarak çıkartılması mümkün ve kar bırakabilecek bir Maden Zuhuru'nu ifade eder.

Maden yatağı (ing. Ore Deposit) denilince cevher mineralleri yatağı anlaşılır. Mineraller yerkabuğunda bulunan anorganik kimyasal maddeler olup hemen hemen her tarafından aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri gösterirler. Metal üretimi yapılabilen minerallere ise cevher denir. Kendisinden metal üretimi yapılabilen minerallerin yerkabuğunda bulundukları ortalama değerden çok fazla bir değerde konsantre olmaları durumunda maden yatağı oluşur. Eğer bu mineraller topluluğundan gerek rezerv, gerek tenör ve bunun gibi ekonomikliğini ilgilendiren diğer şartlar yüzünden metal üretimi yapılamıyorsa o zaman maden yatağı değil bu topluluğa maden zuhuru (ing. Mineral Deposit) diyebiliriz. Maden yatakları ekseriyetle küçük hacimli oluşuklardır. Kayaç ise yer küreyi oluşturan elemanlar arasında en yaygın olanı olup ihtiva ettikleri minerallerden metal üretimi yapılamaz. Yani bazı sınırlı alanlar dışında kendilerinden ekonomik bir fayda sağlanamaz. Ancak mineral oluşumlarıyla kayaç oluşumları tabiatta iç içedirler ve bu oluşumlar bazı fizikokimyasal kanunlar çerçevesinde meydana gelirler. Bu yüzden gerek petrografik ve gerekse minerallerle ilgili araştırma ve incelemeler yapılırken magmanın fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin yorumuyla sonuçlara varılması gerekmektedir. Bir maden yatağının araştırılması ve incelenmesi demek, o yatağın jeolojik, mineralojik ve oluşumuna yönelik incelemelerin yapılması demektir. Bu da kayaçların ve minerallerin oluşum mekanizmalarına ve yerleşmelerine bağlı olan kanunların iyi anlaşılmasıyla mümkündür. Yerküreyi oluşturan 100’ü aşkın elementin özellikle litosferdeki dağılımlarının ve özelliklerinin bilinmesi bu bakımdan önem kazanmaktadır.

Tüprag'a ait Kışladağ Altın Madeni, Uşak.